ALGEMENE VOORWAARDEN:


Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. 
www.bloembollen-op-pot.nl is een onderdeel 
van P Goemans Holding BV
Singel 53 - 2182 LT Hillegom 
E-mail: info@bloembollenoppot.nl

1. Algemeen
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in Euro's, inclusief 9% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de bloembollen en aanverwante producten brengt P Goemans Holding BV portokosten in rekening.
3.2 De hoogte van de portokosten van een postpakket bedragen in Nederland, ongeacht het aantal artikelen, 6,95 euro. Bij grote bestellingen (die niet per post worden verstuurd) geldt een pallettoeslag.
3.3 Afhankelijke van het aantal artikelen / volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland de door ons te betalen verzendkosten, exclusief exportdocumenten. Deze kosten staan vermeld onder verzendkosten op uw besteloverzicht. 

4. Betaling
4.1 U kunt per email een bestelling plaatsten, hierna ontvangt u per e-mail een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.
4.3 Betaling geschiedt middels een bankoverschrijving

5. Levering/kwaliteit
5-1 Alle artikelen worden na ontvangst van de betaling verstuurd. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw order.
5-2 Bolgrootte; wij leveren uitsluitend eerste grootte, tenzij anders vermeld bij het product. Er worden geen soorten geremplaceerd. Bij elke levering treft u een verzorgings schema aan, wij verzoeken u deze op te volgen. In ons sortiment bevinden zich enige soorten die schaars zijn, hetgeen in de tekst(en) wordt aangegeven. Daarom worden bestellingen in volgorde van binnenkomst verwerkt.
5-3 Mocht om een of andere reden aanbieding van uw pakket door Post NL/DHL op uw adres binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-4 Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht. Indien P Goemans Holding BV uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt u een alternatief product aangeboden.
5-5 P Goemans Holding BV is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de vervoerder.
5-6  Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal P Goemans Holding BV zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen. Zie ook punt 11.1

6. Aansprakelijkheid
6.1 Alle producten die in het assortiment van deze website staat zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan bloembollen moeten voldoen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen
6.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. P Goemans Holding BV kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. P Goemans Holding BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
6.3 P Goemans Holding BV is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door P Goemans Holding BV zo spoedig mogelijk worden aangepast.
6.4 P Goemans Holding BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

7. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft P Goemans Holding BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat P Goemans Holding BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8. Privacy-statement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door P Goemans Holding BV gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

9. Vragen
P Goemans Holding BV streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van P Goemans Holding BV, dan worden wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

10. Geschillen
10.1 Eventuele klachten, voor wat betreft gebreken en tekorten, moeten binnen vijf
dagen na ontvangst van het pakket (de pakketten) schriftelijk worden gemeld.
Klachten over vermeende soortonechtheid, tijdens de aanvang van de bloei
waargenomen, dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld. Een vergoeding zal nooit
meer bedragen dan de factuurwaarde. Voor hergroei kunnen wij niet instaan. 
10.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit onze leveranties, dan wel voortvloeiende uit de
toepasselijkheid van onze leveringsvoorwaarden, zullen worden berecht
door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem en in beroep de in
dat Arrondissement bevoegde beroepsrechter.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van P Goemans Holding BV. De illustraties zijn eigendom van P Goemans Holding BV of gelieerde partijen.

12. Bij het plaatsen van uw bestelling wordt aangenomen, dat u volledig met voornoemde voorwaarden akkoord gaat.     
mei 2019

www.bloembollenoppot.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.bloembollenoppot.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren